درس

مقاله نویسی

درباره درس
- بابت هزینه صدور گواهینامه این درس بسته به نوع تفاهنامه با مراکز ممکن است مبالغی به عنوان سهم فراگیر درخواست شود.
اطلاعات درس
آموزشکده
مهارت های عمومی
تعداد جلسات
3
تعداد کاربران
11534
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
12
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
  • جلسه اول: آشنا شدن با ساختارمقالات علمی و پژوهشی
  • جلسه دوم: ساختمان پاراگراف
  • جلسه سوم:ساختمان مقاله کوتاه
  • جلسه چهارم: ساختمان مقاله علمی - پژوهشی
  • جلسه پاياني: پایان دوره و فارغ التحصيلي
  • صدور گواهي اين درس
اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir