فرازهایی از صحیفه سجادیه-دوم(کد:20606)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:3285
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

فرازهایی از صحیفه سجادیه-دوم(کد:20606)

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام سیدحمید حسینی در 6 جلسه به شرح و توضیح فرازهایی از صحیفه سجادیه می‌پردازد در ادامه بخش پیش این درس نیز با نگاه به محتوای صحیفه سجادیه به مباحثی مانند شناخت هدایتگران، آثار اخلاقی یاد مرگ، اخلاق، بهداشت و سلامت روان، اقتصاد، روشهای اغواگری شیطان می‌پردازد

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: معرفی هدایتگران در صحیفه سجادیه
 • جلسه دوم: آثار اخلاقی یاد مرگ در صحیفه سجادیه
 • جلسه سوم: تاکید بر اخلاق در صحیفه سجادیه
 • جلسه چهارم: ابزارها و روش‌های اغواگری شیطان و راه‌های مقابله با آن
 • جلسه پنجم: اقتصاد از دیدگاه صحیفه سجادیه
 • جلسه ششم: بهداشت و سلامت روان در صحیفه سجادیه
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما