درس

مهارت های خودآگاهی

درباره درس
این درس با تدریس دکتر مهدی هادی به سرفصلهایی چون آشنایی با ابعاد خودآگاهی،جسمانی، هیجانی، شناختی،معنوی و روحانی و تیپ های شخصیتی در قالب 7 جلسه پرداخته است.
- بابت هزینه صدور گواهینامه این درس بسته به نوع تفاهنامه با مراکز ممکن است مبالغی به عنوان سهم فراگیر درخواست شود.
اطلاعات درس
آموزشکده
مهارت های عمومی
تعداد جلسات
7
تعداد کاربران
3907
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
5
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

  • جلسه اول - آشنایی با ابعاد خودآگاهی
  • جلسه دوم - آشنایی با بعد جسمانی
  • جلسه سوم - آشنایی با بعد شناختی (قسمت اول)
  • جلسه چهارم - آشنایی با بعد شناختی(قسمت دوم)
  • جلسه پنجم - آشنایی با بعد هیجانی
  • جلسه ششم - آشنایی با بعد معنوی و رفتاری
  • جلسه هفتم - آشنایی با انواع تیپ های شخصیتی
  • آزمون پایانی
اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir