دانشجو و مهارت های زیست جمعی

مهارت های عمومی

  • استاد:مجموعه اساتید
  • تعداد کاربران:1611
  • تعداد جلسات: 7
  • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

دانشجو و مهارت های زیست جمعی

داستان این دوره:

ارتباط با خانواده،مهارت اجتماعی، سو استفاده عاطفی ،ارتباط با همسالان و ازدواج از جمله مباحث این درس می باشد.

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما