درس

حق، آزادی اندیشه و بیان(کد:20402)

درباره درس
در این درس حجت الاسلام جوان آراسته در 8 جلسه به حقوق انسان در اسلام می پردازد در این آموزش استاد به دنبال آن است که آزادی اندیشه و جایگاه تعقل و تفکر را در فرهنگ اسلامی تبیین نموده و حقوق اقتصادی، مالی، سیاسی، حکومتی، نظارتی، زنان، اقلیت‌ها را بیان نماید .
اطلاعات درس
آموزشکده
فرهنگ و سیاست
تعداد جلسات
8
تعداد کاربران
1008
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

  • جلسه اول: حقوق اقتصادی و مالی
  • جلسه دوم: آزادی اندیشه و جایگاه تعقل و تفکر در فرهنگ اسلامی
  • جلسه سوم: حقوق سیاسی و حکومتی
  • جلسه چهارم: نظارت مردم بر حاکمیت و نظارت حاکمیت بر مردم
  • جلسه پنجم: آزادی بیان، آزادی احزاب
  • جلسه ششم: حقوق زن در اسلام 1
  • جلسه هفتم: حقوق زن در اسلام 2
  • جلسه هشتم: حقوق اقلیت‌ها
  • جلسه پایانی این درس
اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir