آداب و احکام زیارت

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:4867
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 48
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس‌گفتار به تبیین و بررسی چرایی و آثار معنوی زیارت پرداخته و با اشاره به آداب و مناسک آن بر اساس روایات ائمه معصومین(ع) و بزرگان دین، چگونگی به جا آوردن یک زیارت با معرفت را به مخاطبین می آموزاند.

سرفصل و جلسات:

 • چرایی و آثار زیارت
 • آداب زيارت
 • چگونه یک زیارت خوب به جا آوریم؟
 • آشنایی با احکام سفر شرعی
 • احکام قصد اقامت در سفر برای فرد و خانواده
 • احکام نماز و روزه مسافر
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما