اسلام و سکولاریزم ( کد:20109)

معارف و علوم قرآنی

  • تعداد کاربران:3741
  • تعداد جلسات: 5
  • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0

اسلام و سکولاریزم ( کد:20109)

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 5 جلسه به بحث اسلام شناسی در کلام جدید می پردازد دراین درس به قلمرو اسلام در حوزه فقه، اخلاق و قلمرو عقل در اسلام پرداخته و در مورد سکولاریسم ،تعاریف ایدئولوژی و نیز حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام خواهیم پرداخت.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: قلمرو اسلام در حوزه فقه، اخلاق و...
  • جلسه دوم: سکولاریسم
  • جلسه سوم: تعاریف ایدئولوژی
  • جلسه چهارم: مدل حکومتی اسلام
  • جلسه پنجم: اسلام و حقوق اجتماعی سیاسی مردم
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما