درس

دانستنی های روابط دختر و پسر

درباره درس
اطلاعات درس
آموزشکده
مهارت های عمومی
تعداد جلسات
8
تعداد کاربران
4947
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
2
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

  • جلسه ی اول:علل گرایش دختر و پسر
  • جلسه ی دوم:تفاوتها در فرآیند رابطه
  • جلسه ی سوم:نقد و بررسی آثار مثبت و منفی
  • جلسه ی چهارم:دیدگاه های مختلف در روابط دختر و پسر
  • جلسه ی پنجم:عوامل زمینه ساز در پیدایش رابطه
  • جلسه ششم:پیامدهای روانی آن
  • جلسه هفتم:بررسی روابط دختر و پسر از دیدگاه ازدواج
  • جلسه هشتم:احکام روابط دخترو پسر
  • جلسه نهم:آزمون پایانی درس روابط دختر و پسر
  • دریافت گواهی درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir