درس

کتاب دانش خانواده(خانم آیت اللهی) - بخش اول (کد درس:21401)

درباره درس
در این درس سرکار خانم آیت اللهی در 9 جلسه به موضوعات ذیل می‌پردازد این درس مطابق کتاب دانش خانواده و جمعیت بوده و ابتداً از تعریف خانواده و نحوه‌ی شکل‌گیری آن آغاز شده است و سپس به آسیب‌های ارتباطات آزاد دختر و پسر و درطرف مقابل آن، فواید ازدواج پرداخته است. معیار انتخاب همسر و راهکار‌های تحکیم خانواده از دیگر مباحث مهم پرداخته شده در این درس می‌باشد.
اطلاعات درس
آموزشکده
مهارت های عمومی
تعداد جلسات
9
تعداد کاربران
12340
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

  • جلسه اول: تعریف خانواده، هدایت صحیح تمایل به جنس مخالف
  • جلسه دوم: آسیب‌های ارتباط آزاد دختر و پسر
  • جلسه سوم: فواید ازدواج، موانع ازدواج
  • جلسه چهارم: معیارهای انتخاب همسر
  • جلسه پنجم: معیارهای انتخاب در ازدواج مجدد در صورت فوت یا طلاق همسر
  • جلسه ششم: تناسب بین حق و مسئولیت، حقوق خانواده
  • جلسه هفتم: قوانین مربوط به عقد و ازدواج
  • جلسه هشتم: حقوق مشترک، حقوق اختصاصی زن
  • جلسه نهم: راهکارهای تحکیم خانواده
  • جلسه پایانی این درس
اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir