مقاله نویسی در مجلات خارجی

مهارت های عمومی

  • تعداد کاربران:
  • تعداد جلسات: 6
  • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 5
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

مقاله نویسی در مجلات خارجی

داستان این دوره:

در این درس مقدمات آشنایی با مقاله نویسی در مجلات خارجی طرح گردیده است و شما با نکات کاربردی در تهیه مقالات علمی لاتین در مجلات خارجی،تشخیص اعتبار مجلات خارجی، پایگاه ISC و نحوه ارسال مقاله به مجلات خارجی آشنا خواهید شد

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما