جریان شناسی رسانه

هنر و رسانه

جریان شناسی رسانه

داستان این دوره:

روزی که رسانه ها در جوامع بشری شکل گرفتند ، کسی فکر نمی کرد با سرعت بالاتر از نور ! بشوند جزو اصلی خانواده بشریت ( !) همانطور که توسعه در سایر تکنولوژیها به سرعت پیش می رفت ، رسانه ها هم پیشرفته تر و نسل های به روز شده تری را شکل دادند ؛ بعدها معلوم شد، این رسانه ها که انتظار می رفت در خدمت بشریت قرار بگیرند، ابزاری شده است برای استعمار . کم کم خود رسانه ها هم

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: رسانه ابزاری برای استعمار
  • جلسه دوم: سلطه بر رسانه ها
  • جلسه سوم: تسلط صهیونیسم بر رسانه های غرب
  • جلسه چهارم: مالکان رسانه های غربی و عربی چه کسانی هستند؟
  • جلسه پنجم: جریان شناسی رسانه های جهان عرب
  • آزمون پایانی
  • جلسه پایانی: صدور گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما