اسلام و سکولاریزم

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:5347
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

اسلام و سکولاریزم

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 5 جلسه به بحث اسلام شناسی در کلام جدید می پردازد دراین درس به قلمرو اسلام در حوزه فقه، اخلاق و قلمرو عقل در اسلام پرداخته و در مورد سکولاریسم ،تعاریف ایدئولوژی و نیز حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام خواهیم پرداخت.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: قلمرو اسلام در حوزه فقه، اخلاق و...
 • جلسه دوم: سکولاریسم
 • جلسه سوم: تعاریف ایدئولوژی
 • جلسه چهارم: مدل حکومتی اسلام
 • جلسه پنجم: اسلام و حقوق اجتماعی سیاسی مردم
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما