خدا شناسی-اثبات وجود خدا(کد:20103)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:15288
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

خدا شناسی-اثبات وجود خدا(کد:20103)

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 6 جلسه به بحث خداشناسی در کلام جدید می پردازد
دراین درس به طرح دیدگاه‌های مختلف در مورد صفات خدا راه‌های شناخت صفات خدا و معانی هریک از صفات خدا پرداخته و همینطور سیر آفاق و انفس و مسئله شر و مسئله توحید و اهمیت معاد نیز آموزش داده خواهد شد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول:تعاریف چیستی و تاریخچه علم کلام
 • جلسه دوم: تفاوت کلام جدید و قدیم و تفاوت آن با سایر علوم همگون
 • جلسه سوم: ساختار کلام نوین اسلامی
 • جلسه چهارم: معقولیت گزاره‌های کلامی
 • جلسه پنجم: براهین اثبات وجود خدا
 • جلسه ششم: برهان فطرت یا اجماع
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما