انسان شناسی - انسان و خلافت الهی(کد:20303)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:5720
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

انسان شناسی - انسان و خلافت الهی(کد:20303)

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام رجبی در 6 جلسه به بحث انسان شناسی می پردازد استاد در این درس بر آن است تا به بحث در مورد قدرت انسان، امیال و اراده، مسئله روح، شبهات معاد و رابطه دنیا و آخرت بپردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: مفهوم انسان شناسی، ضرورت انسان‌شناسی
 • جلسه دوم: واژه انسان و مترادف‌های آن در قرآن، آفرینش آدم
 • جلسه سوم: منشاء آفرینش انسان در قرآن، مراحل آفرینش انسان
 • جلسه چهارم: خلافت الهی، کرامت انسان
 • جلسه پنجم: مسأله جبر و اختیار
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما