نفوذ درپشت جبهه انقلاب(کد:20716)

فرهنگ و سیاست

  • تعداد کاربران:29418
  • تعداد جلسات: 4
  • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

نفوذ درپشت جبهه انقلاب(کد:20716)

داستان این دوره:

در این درس استاد رحیم پور ازغدی در 4 جلسه به بحث نفوذ می پردازد

نفوذ مسئله‌ی مهمّی است بنده هم که این را عرض میکنم نه به خاطر این است که حالا یک احتمالی به ذهنم می‌آید که ممکن است نفوذ کنند؛ نه، ما از خیلی چیزها مطّلعیم؛ از خیلی حوادثی که دارد در کشور رخ میدهد که غالباً عموم مردم یا حتّی خیلی از خواص مطّلع نمیشوند ما مطّلع میشویم. من از روی اطّلاع دارم عرض میکنم که برنامه‌ی نفوذ در کشور یک برنامه‌ی جدّی استکبار است، برنامه‌ی جدّی آمریکایی‌ها است؛ دارند دنبال میکنند که نفوذ کنند.

"مقام

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول
  • جلسه دوم
  • جلسه سوم
  • جلسه چهارم
  • آزمون و دریافت گواهی پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما