اسلام و هرمنوتیک (کد:20108)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:6054
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

اسلام و هرمنوتیک (کد:20108)

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 5 جلسه به اسلام شناسی در کلام جدید می پردازد در این درس با منطق فهم زبان اسلام ، هرمنوتیک و اشکالات مختلف دراین بحث و جامعیت مکانی، زمانی دین اسلام پرداخته خواهد شد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: معرفی و توضیح کتاب کلام نوین اسلامی
 • جلسه دوم: زبان دین در دو حوزه مفردات نصوص دینی، جمله‌ها و گزاره‌های دینی
 • جلسه سوم: منطق فهم زبان اسلام، هرمونوتیک و نظریه تعدد قرائت‌ها از دین
 • جلسه چهارم: اشکالات وارد بر قرائت های مختلف از دین یا تاریخ مندی فهم دین
 • جلسه پنجم: جامعیت زمانی و مکانی دین اسلام
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما