نسبیت یا ثبات در اخلاق (کد:21002)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:992
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

نسبیت یا ثبات در اخلاق (کد:21002)

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر مجتبی مصباح در 8 جلسه ارائه گردیده در این درس استاد به اهم مباحث فلسفه اخلاق می پردازد. مباحثی مانند نسبیت‌گرایی و مسائل پیرامون آن، دیدگاه پزیتیویست‌ها و شهودگرایان از جمله مباحثی است که با آن پرداخته‌اند

سرفصل و جلسات:

 • درس اول: نسبیت گرایی فردی و اجتماعی
 • درس دوم: اصل تساهل
 • درس سوم: معضلات نسبیت گرایی هنجاری
 • درس چهارم: چگونگی ساخت قواعد اخلاقی
 • درس پنجم: نظریه عقل عملی کانت
 • درس ششم: دیدگاه پوزیتیویست‌ها درباره گزاره‌های اخلاقی
 • درس هفتم: بررسی نظرات شهودگرایان درباره ارزش‌های اخلاقی
 • درس هشتم: اثبات پذیری حسن و قبح افعال اخلاقی
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما