انسان شناسی - انسان و معاد(کد:20304)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:4892
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

انسان شناسی - انسان و معاد(کد:20304)

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام رجبی در 6 جلسه به بحث انسان شناسی می پردازد استاد این درس را بر مبنای مفهوم و ضرورت انسان شناسی پیش برده و به انسان از منظر قرآن نگریسته و مسئله جبر و اختیار نیز مطرح می نماید .

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: قدرت تکنیکی و اجتماعی انسان، گرایش‌های گوناگون انسان
 • جلسه دوم: شناخت‌های لازم ترجیح خواست‌ها(معیارهای انتخاب)
 • جلسه سوم: وجود و بقاء روح
 • جلسه چهارم: بررسی شبهات معاد جسمانی و روحانی
 • جلسه پنجم: براهین عقلی قرآن بر اثبات معاد
 • جلسه ششم: رابطه دنیا و آخرت، رابطه عمل و پاداش
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما