درس

زنان و مردان؛ تفاوت ها و تشابه­ ها

درباره درس

- بابت هزینه صدور گواهینامه این درس بسته به نوع تفاهنامه با مراکز ممکن است مبالغی به عنوان سهم فراگیر درخواست شود.
اطلاعات درس
آموزشکده
مهارت های عمومی
تعداد جلسات
5
تعداد کاربران
17522
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
3
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
  • جلسه اول: تفاوت ها و تشابه­ ها (1)
  • جلسه دوم: تفاوت ها و تشابه­ ها (2)
  • جلسه سوم: تفاوت ها و تشابه­ ها (3)
  • جلسه چهارم: تفاوت ها و تشابه­ ها (4)
  • آزمون پایانی
  • گواهی پایان دوره درس زنان و مردان; تفاوت ها و تشابه ها
اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir