مدیریت زمان

مهارت های عمومی

 • استاد:رامبد باران دوست
 • تعداد کاربران:3243
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

مدیریت زمان

داستان این دوره:

اهمیت زمان و مدیریت آن،نقش و تاثیر زمان در زندگی و بدن انسان در این درس بررسی می شود

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: اهمیت زمان
 • جلسه دوم:نقش زمان در زندگی انسان
 • جلسه سوم:تاثیر زمان بر انسان و بدن او
 • جلسه چهارم:اهمیت مدیریت زمان
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما