درس

مدیریت روابط در خانواده

درباره درس
- بابت هزینه صدور گواهینامه این درس بسته به نوع تفاهنامه با مراکز ممکن است مبالغی به عنوان سهم فراگیر درخواست شود.
اطلاعات درس
آموزشکده
مهارت های عمومی
تعداد جلسات
9
تعداد کاربران
9850
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
3
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول: مدیریت روابط با خانواده خود و همسر
 • جلسه دوم: خانواده و آسیبهای رسانه1
 • جلسه سوم:خانواده و آسیبهای رسانه2
 • جلسه چهارم: خانواده کانون فرزند آوری
 • جلسه پنجم: حسن معاشرت متقابل زن و شوهر
 • جلسه ششم:تفاوتهای روحی و جسمی زن و مرد1
 • جلسه هفتم:تفاوتهای روحی و جسمی زن و مرد2
 • جلسه هشتم: مدیریت اقتصادی خانواده
 • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی
 • صدور گواهی پایان دوره
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir