بانوان آسمانی

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر رجبی دوانی در 4 جلسه در موضوعات زیر تعریف شده
جایگاه بانوان در اسلام - حضرت خدیجه (س) همراه همیشگی - حضرت زهرا (س)، مادر امامت - حضرت زینب (س) و انقلاب عاشورا

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول - جایگاه بانوان در اسلام
  • جلسه دوم - حضرت خدیجه (س) همراه همیشگی
  • جلسه سوم - حضرت زهرا (س)، مادر امامت
  • جلسه چهارم - حضرت زینب (س) و انقلاب عاشورا
  • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما