درس

آشنایی با جریانهای ادبی ایران معاصر

درباره درس
اطلاعات درس
آموزشکده
فرهنگ و سیاست
تعداد جلسات
5
تعداد کاربران
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir