درس

مهارت های ارتباطی همسران

درباره درس
مهارت های ارتباطی همسران با تدریس دکتر حمید حبشی به سرفصلهایی چون مهارتهای لازم و مدیریت تفاوتهابرای مدیریت زندگی مشترک ، قواعد اصلاح نگرش به زندگی ، اصول درخواست از همسر، مدیریت روابط با خانواده همسر در قالب 10 جلسه پرداخته است.
اطلاعات درس
آموزشکده
مهارت های عمومی
تعداد جلسات
10
تعداد کاربران
91
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
3
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

 • جلسه اول : مهارتهای لازم برای مدیریت زندگی مشترک
 • جلسه دوم : مدیریت تفاوتها در زندگی مشترک ( بخش اول )
 • جلسه سوم : مدیریت تفاوتها در زندگی مشترک ( بخش دوم )
 • جلسه چهارم : قواعد اصلاح نگرش به زندگی(بخش اول)
 • جلسه پنجم : قواعد اصلاح نگرش به زندگی(بخش دوم)
 • جلسه ششم : اصول درخواست از همسر(بخش اول)
 • جلسه هفتم : اصول درخواست از همسر (بخش دوم)
 • جلسه هشتم : اصول درخواست از همسر (بخش سوم)
 • جلسه نهم : مدیریت روابط با خانواده همسر (بخش اول)
 • جلسه دهم : مدیریت روابط با خانواده همسر (بخش دوم)
 • آزمون پایانی
اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir