درس

مهارت های ارتباطی همسران

درباره درس
مهارت های ارتباطی همسران با تدریس دکتر حمید حبشی به سرفصلهایی چون مهارتهای لازم و مدیریت تفاوتهابرای مدیریت زندگی مشترک ، قواعد اصلاح نگرش به زندگی ، اصول درخواست از همسر، مدیریت روابط با خانواده همسر در قالب 10 جلسه پرداخته است.
اطلاعات درس
آموزشکده
مهارت های عمومی
تعداد جلسات
10
تعداد کاربران
4059
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
3
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

 • جلسه اول : مهارتهای لازم برای مدیریت زندگی مشترک
 • جلسه دوم : مدیریت تفاوتها در زندگی مشترک ( اصول مواجه مرد با نیاز زن )
 • جلسه سوم : مدیریت تفاوتها در زندگی مشترک ( اصول مواجه زن با نیاز مرد )
 • جلسه چهارم : قواعد اصلاح نگرش به زندگی(بخش اول)
 • جلسه پنجم : قواعد اصلاح نگرش به زندگی(بخش دوم)
 • جلسه ششم : اصول درخواست از همسر(روش‌ها)
 • جلسه هفتم : اصول درخواست از همسر (بایدها و نبایدها)
 • جلسه هشتم : اصول درخواست از همسر (قواعد)
 • جلسه نهم : مدیریت روابط با خانواده همسر (روش صحیح برخورد با انتظارات والدین)
 • جلسه دهم : مدیریت روابط با خانواده همسر (مهارت نظردهی و نظر پذیری در خانواده های يكديگر)
 • آزمون پایانی
اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir