جریان های معنوی نوظهور

فرهنگ و سیاست

 • تعداد کاربران:91
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

جریان های معنوی نوظهور

داستان این دوره:

این درس توسط حجت الاسلام حمیدرضا مظاهری سیف در5جلسه تهیه گردیده و به موضوع جریان های معنوی نوظهور می‌پردازد

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - تبیین جریان های معنوی نوظهور
 • جلسه دوم - علل گرایش به جریان های معنوی نوظهور
 • جلسه سوم - راههای مقابله با گسترش جریان های معنوی نوظهور
 • جلسه چهارم - بررسی عرفان حلقه 1
 • جلسه پنجم - بررسی عرفان حلقه 2
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما