شاه به روایت دربار

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:5760
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس در 8 جلسه بیان گردیده استاد در این درس به موضوعاتی چون کاپیتولاسیون، کودتای 28 مرداد،تحولات سال 57، رابطه رژیم پهلوی و ویژگی های دولت پهلوی، نهضت امام خمینی(ره) و ... پرداخته است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: کاپیتولاسیون و کودتای 28 مرداد
 • جلسه دوم : کودتای آمریکا
 • جلسه سوم : تحولات اوایل انقلاب
 • جلسه چهارم : رابطه پهلوی اسرائیل
 • جلسه پنجم : نقشه های بختیار
 • جلسه ششم : نهضت امام خمینی(ره)
 • جلسه هفتم : تحولات سالهای واپسین دوران پهلوی
 • جلسه هشتم :ویژگی های محمدرضا پهلوی
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما