احکام کاربردی

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:9761
 • تعداد جلسات: 9
 • مدت زمان دوره: 270 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 10
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

احکام کاربردی درسی است که به احکام و مباحث کاربردی که می بایست هر شخصی بداند پرداخته است. این درس برای کسانیکه که قصد سفر به امکان مقدسه و حرم امامان معصوم علیه السلام را دارند توصیه می شود.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول : احکام تقلید
 • جلسه دوم: احکام وضو
 • جلسه سوم: احکام غسل و تیمم
 • جلسه چهارم: احکام مسجد ، قبله ، اذان و اقامه
 • جلسه پنجم: احکام مکان نمازگزار
 • جلسه ششم: احکام لباس نمازگزار
 • جلسه هفتم: واجبات نماز
 • جلسه هشتم: مبطلات نماز
 • جلسه نهم : نماز مسافر
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما