کتاب دانش خانواده(خانم آیت اللهی) - بخش دوم(کد:21402)

مهارت های عمومی

کتاب دانش خانواده(خانم آیت اللهی) - بخش دوم(کد:21402)

داستان این دوره:

در این درس سرکار خانم آیت اللهی در 8 جلسه به موضوعات ذیل می‌پردازد در ادامه بخش پیش، استاد در این درس به راهکارهای حل معضلات خانواده پرداخته است و دینداری و محبت را به عنوان عوامل اصلی استحکام خانواده مطرح نموده است. نحوه‌ی مواجهه با مشکلات خانواده و مدیریت کردن آن از دیگر مواردی است که در این درس به آن پرداخته شده است.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: راهکارهای حل تعارضات خانواده
  • جلسه دوم: نقش دین و محبت در استحکام روابط خانواده
  • جلسه سوم: مسائل فرهنگی خانواده
  • جلسه چهارم: عوامل تضعیف بنیان خانواده
  • جلسه پنجم: مدیریت حل مشکلات خانواده
  • جلسه ششم: مواجهه با مشکلات زندگی
  • جلسه هفتم: علل و پیامدهای طلاق
  • جلسه هشتم: فرزندآوری و تربیت فرزند در اسلام
  • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما