تاریخ و اعراب قبل از اسلام-از جاهلیت تا اسلام(کد:21601)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:16429
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

تاریخ و اعراب قبل از اسلام-از جاهلیت تا اسلام(کد:21601)

داستان این دوره:

درس "نگاهی کاربردی به تاریخ اسلامی" در 4 بخش توسط دکتر رجبی دوانی تدریس گردیده. این بخش در 6 جلسه به عناوین ذیل می‌پردازد در این درس استاد با هدف بررسی شرایط پیش از ظهور اسلام به علل پیدایش مسیحیان و یهودیان در حجاز، سنتهای جاهلیت، وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این سرزمین و شهر مکه پرداخته و در ادامه مبحث نسب شناسی اجداد پیامبر را ارائه می‌دهند.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: تاریخ بستر امتحان اقوام مذاهب مختلف
 • جلسه دوم: بت پرستی عرب / یهود و نصاری
 • جلسه سوم: وضعیت اقتصادی و سیاسی شبه جزیره در آستانه بعثت پیامبر (ص)
 • جلسه چهارم: شناخت شرایط سیاسی و اجتماعی شهر مکه
 • جلسه پنجم: نسب شناسی اجداد پیامبر (ص)
 • جلسه ششم: ادامه نسب شناسی اجداد پیامبر (ص)
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما