گونه شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر 2

فرهنگ و سیاست

  • تعداد کاربران:0
  • تعداد جلسات: 7
  • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

گونه شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر 2

داستان این دوره:

این درس توسط حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه در7جلسه تهیه گردیده و به موضوع جریان روشنفکری در ایران معاصر می‌پردازد

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما