جریان شناسی جنبش دانشجویی

فرهنگ و سیاست

 • تعداد کاربران:11898
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 17
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در درس جریان شناسی جنبش دانشجویی با جنبش دانشجویی و تاریخچه آن و هم چنین آسیب شناسی آن آشنا می شوید.این درس در 4 جلسه تنظیم شده است.

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول:مفهوم و تبارشناسی تاریخی جنبش دانشجویی
 • جلسه دوم: تقسیمات جنبش های دانشجوئی
 • جلسه سوم:آسیب‌شناسی جنبش دانشجویی
 • جلسه پایانی:پایان دوره و فارغ التحصیلی
 • صدور گواهي پايان درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما