درس

حقوق دانشجویی

درباره درس
اطلاعات درس
آموزشکده
فرهنگ و سیاست
تعداد جلسات
6
تعداد کاربران
2376
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
3
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
  • جلسه اول:شناخت چهار گروه اصلی تخلفات دانشجویی
  • جلسه دوم: توضیح چهار گروه تخلفات دانشجوئی
  • جلسه سوم:ادامه توضیحات گروههای چهارگانه
  • جلسه چهارم:آشنائی با تخلفات آموزشی و اداری
  • جلسه پنجم:تخلفات اخلاقی
  • جلسه ششم:آشنائی با قوانین نشریات دانشجوئی
  • جلسه پایانی این درس
  • پایان دوره و فارغ التحصیلی
اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir