دین شناسی معرفتی (کد درس:20107)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:7624
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

دین شناسی معرفتی (کد درس:20107)

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 8 جلسه به بحث دین شناسی معرفتی با رویکرد کلام جدید می‌پردازد در این درس با حقیقت دین و روش شناسی شناخت دین و نقد دیدگاه مختلف در این باب پرداخته و سپس به عوامل رشد و آسیب ایمان و آنگاه پلورالیزم دینی خواهیم پرداخت.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: حقیقت دین، روش منطقی دین
 • جلسه دوم: روش‌شناسی شناخت دین
 • جلسه سوم: انتظار بشر از دین
 • جلسه چهارم: نقد نظریات ملحدان در خصوص منشاء دین
 • جلسه پنجم: نقد کلی بر نظرات علل گرایش بشر به دین
 • جلسه ششم: عوامل رشد و عوامل آسیب ایمان
 • جلسه هفتم: پلورالیزم دینی1
 • جلسه هشتم: پلورالیزم دینی2
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما