خدا شناسی -مراتب توحید(کد:20104)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:10992
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

خدا شناسی -مراتب توحید(کد:20104)

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 6 جلسه به بحث خداشناسی در کلام جدید می پردازد در این درس به مسئله توحید در وادی اثبات وجود خدا، براهین، مراتب، اثبات توحید درشؤن مختلف و تقسیم بندی صفات الهی پرداخته خواهد شد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: روش‌های اثبات وجود خدا
 • جلسه دوم: برهان وجوب و امکان
 • جلسه سوم: مراتب توحید الهی
 • جلسه چهارم: توحید واحدی،توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت
 • جلسه پنجم: تقسیم بندی صفات الهی
 • جلسه ششم: علم الهی، حکمت الهی، اراده و مشیت الهی
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما