زنان و مردان؛ تفاوت ها و تشابه­ ها

مهارت های عمومی

زنان و مردان؛ تفاوت ها و تشابه­ ها

داستان این دوره:


سرفصل و جلسات:

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
  • جلسه اول: تفاوت ها و تشابه­ ها (1)
  • جلسه دوم: تفاوت ها و تشابه­ ها (2)
  • جلسه سوم: تفاوت ها و تشابه­ ها (3)
  • جلسه چهارم: تفاوت ها و تشابه­ ها (4)
  • آزمون پایانی
  • گواهی پایان دوره درس زنان و مردان; تفاوت ها و تشابه ها

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما