درس

آنچه قبل از ازدواج بايد بدانيم

درباره درس
اطلاعات درس
آموزشکده
مهارت های عمومی
تعداد جلسات
9
تعداد کاربران
9559
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
5
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول: ازدواج چرايي و چيستي؟ (1)
 • جلسه دوم: ازدواج چرايي و چيستي؟ (2)
 • جلسه سوم: ازدواج چرايي و چيستي؟ (3)
 • جلسه چهارم:ازدواج چرايي و چيستي؟ (4)
 • جلسه پنجم: معيارهاي انتخاب همسر (1)
 • جلسه ششم: معيارهاي انتخاب همسر (2)
 • جلسه هفتم: اگر شرايط ازدواج مهيا نبود،چه بايد كرد؟ (1)
 • جلسه هشتم: اگر شرايط ازدواج مهيا نبود،چه بايد كرد؟ (2)
 • آزمون پایانی
 • صدور گواهی پایان دوره
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir