درس

سواد رسانه ای

درباره درس
سواد رسانه‌ای یک نوع درک متکی بر مهارت است که می‌توان براساس آن انواع رسانه‌ها را از یکدیگر تمیز داد، انواع تولیدات رسانه‌ای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد.
در این درس در قالب 12 جلسه به این مقوله کلیدی در قالب روش سرگرم آموزی پرداخته است و روش مواجه با رسانه ها و شناخت پیام های ارسالی و القایی آنان را مورد بحث قرار داده است.
- بابت هزینه صدور گواهینامه این درس بسته به نوع تفاهنامه با مراکز ممکن است مبالغی به عنوان سهم فراگیر درخواست شود.
اطلاعات درس
آموزشکده
هنر و رسانه
تعداد جلسات
12
تعداد کاربران
3085
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
8
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

 • جلسه اول : ما و رسانه
 • جلسه دوم : پیام همبرگری
 • جلسه سوم : پنچگانه سواد رسانه ای
 • جلسه چهارم : فرستنده و جریان شناسی رسانه ها
 • جلسه پنجم : رسانه شناسی و تفاوت رسانه ها
 • جلسه ششم : شناخت پیام و ویژگی های محتوا
 • جلسه هفتم : شناخت مخاطب
 • جلسه هشتم : مخاطب منفعل و فعال
 • جلسه نهم : تاثیر زمان و مکان و فرهنگ در تولیدات رسانه ای - زندگی دوم و دو جهانی شدن
 • جلسه دهم : فنون تولید محتوا (1)- بازنمایی و کلیشه ها
 • جلسه یازدهم : فنون تولید محتوا (2)
 • جلسه دوازدهم : رژیم مصرف رسانه ای و سبک زندگی
 • آزمون پایانی
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir