درس

نهضت علمی و تمدن اسلامی (کد درس:21502)

درباره درس
این درس توسط جمعی از اساتید در 8 جلسه به موضوع پزشکی در تاریخ اسلامی - ایرانی می پردازد مجموعه سه قسمتی " آشنایی با تاریخ فرهنگ و تمدن پزشکی" حاصل تلاش جعمی از اساتید دانشگاه است. این مجموعه به نهضت علمی، نهادهای آموزشی و سیر گسترش علوم در تمدن اسلامی پرداخته و همچنین نقش آموزه‌های اسلامی را بر رشد و شکوفایی دانش پزشکی بررسی می‌نماید.
اطلاعات درس
آموزشکده
فرهنگ و سیاست
تعداد جلسات
8
تعداد کاربران
7814
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

  • .
  • جلسه اول: نهضت علمی و نهادهای آموزشی در تمدن اسلامی1 (صفری)
  • جلسه دوم: نهضت علمی و نهادهای آموزشی در تمدن اسلامی2 (صفری)
  • جلسه سوم: سیر گسترش علوم در تمدن اسلامی 1(نعمت الله صفری)
  • جلسه چهارم: تمدن اسلام، علل و عوامل پیدایی و شکوفایی 1(علی بیات)
  • جلسه پنجم: تمدن اسلام، علل وعوامل پیدایی و شکوفایی 2(علی بیات)
  • جلسه ششم: نقش آموزه‌های اسلامی بر رشد و شکوفایی دانش پزشکی1 (مهدی اصفهانی)
  • جلسه هفتم: نقش آموزه‌های اسلامی بر رشد و شکوفایی دانش پزشکی2 (مهدی اصفهانی)
  • جلسه پایانی این درس
  • 4
اساتید درس
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir