درس

جریان های فکری ایران معاصر

درباره درس
حوادث در پی هم پیش می آیند؛ گاهی متوجه نمی شویم بین این اتفاقات ارتباطی هماهنگ وجود دارد! جریان، واژه جالبی است که امروزه در میان متفکرین به ک
اطلاعات درس
آموزشکده
فرهنگ و سیاست
تعداد جلسات
13
تعداد کاربران
9749
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
33
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

 • جلسه اول:تعريف جریان و طبقه بندی جریانات فکری
 • جلسه دوم:موئلفه های جریان و تاثیرات آن
 • جلسه سوم: اصول جریان عقلانیت اسلامی
 • جلسه چهارم:ادامه اصول جریان عقلانیت اسلامي
 • جلسه پنجم:آشنائی با جریان سنتی
 • جلسه ششم: نسبت روحانیت و سیاست
 • جلسه هفتم: جریان مکتب تفکیک
 • جلسه هشتم: ادامه مبحث جریان تفکیک
 • جلسه نهم: آشنائی با جریان تجدد ستیزی
 • جلسه دهم: آشنائی با جریان سنت گرا
 • جلسه یازدهم: نقد جریان تجدد ستیز
 • جلسه دوازدهم: آشنائی با جریان روشنفکری
 • جلسه پایانی: فارغ التحصیلی و پایان دوره
 • دریافت گواهی پایان دوره
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir