درس

انسان تا ابدیت

درباره درس
اطلاعات درس
آموزشکده
معارف و علوم قرآنی
تعداد جلسات
11
تعداد کاربران
4475
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
42
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

 • مباحثی پیرامون عالم برزخ جلسه اول
 • مباحثی پیرامون عالم برزخ جلسه دوم
 • مباحثی پیرامون عالم برزخ جلسه سوم
 • مباحثی پیرامون عالم برزخ جلسه چهارم
 • جلسه پنجم:برزخ و ظهور
 • جلسه ششم:رجعت
 • جلسه هفتم:رجعت بخش دوم
 • جلسه هشتم:قیامت بخش اول
 • جلسه نهم:قیامت بخش دوم
 • جلسه دهم:قیامت بخش سوم
 • جلسه پایانی
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir