انتخاب و ارزش در اخلاق (کد:21001)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:1741
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

انتخاب و ارزش در اخلاق (کد:21001)

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر مجتبی مصباح در 8 جلسه ارائه گردیده در این درس استاد به اهم مباحث فلسفه اخلاق می پردازد، معرفی نظریات مطرح در حوزه اخلاق، بررسی معیار صدق و کذب در گزارهای اخلاق از جمله مباحثی است که با آن پرداخته‌اند.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: عوامل تاثیرگذار بر انتخابهای انسان
 • درس دوم: معرفی دیدگاه‌های حوزه اخلاق
 • درس سوم: معیار صدق و کذب گزاره‌های اخلاقی
 • درس چهارم: اختلاف واقع‌گرایی و غیر واقع گرایی
 • درس پنجم: کاربرد ارزش در امور مقایسه‌ای
 • درس ششم: کاربرد دستور، قرارداد و الزام
 • درس هفتم: ریشه اختلافات در امور اخلاقی
 • درس هشتم: ارتباط بین نسبیت توصیفی و فرااخلاقی
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما