بایسته های تربیت فرزند

مهارت های عمومی

بایسته های تربیت فرزند

داستان این دوره:

این درس به بررسی موضوع مبانی کلی تربیت فرزند از دوران تولد تا نوجوانی پرداخته است و ملاحظات این مهم را بیان می کند

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: آشنایی با مقدمات تربیت فرزند بر اساس ملاحظات رشدی
  • جلسه دوم: آشنایی با مبانی کلی تربیت فرزند
  • جلسه سوم: آشنایی با دوره بنیان گذاری (0 تا 2 سالگی)
  • جلسه چهارم: آشنایی با دوره یادگیری و تمرکز (2 تا 6 سالگی)
  • جلسه پنجم: آشنایی با دوره انتقال و ملاحظات آن در پیش دبستانی و دبستان
  • جلسه ششم: آشنایی با دوره یادگیری و ملاحظات آن در پیش دبستانی و دبستان
  • جلسه هفتم: آشنایی با دوره بحران هویت در نوجوانی
  • جلسه هشتم: آشنایی با دوره بحران های بلوغ، استقلال و شخصیت در نوجوانی
  • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما