تفسیر قطره قرآن کریم - ویژه ماه مبارک رمضان

معارف و علوم قرآنی

تفسیر قطره قرآن کریم - ویژه ماه مبارک رمضان

داستان این دوره:

تفسیر قطره ای قرآن کریم از سلسله دروس تفسیری حجت الاسلام قرائتی می باشد که در 7 جلسه به مباحث مرتبط با ماه مبارک رمضان پرداخته است.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول - برکات روزه
  • جلسه دوم - حکم روزه مریض، مسافر، سالمند
  • جلسه سوم - ارزش رمضان، نزول قرآن
  • جلسه چهارم - شب قدر، شب نزول قرآن
  • جلسه پنجم - اهمیت و منزلت شب قدر در قرآن
  • جلسه ششم - جایگاه فرشتگان از منظر قرآن
  • جلسه هفتم - تحدی و مبارزه طلبی برای قرآن آوردن
  • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما