حیات پاکان 2

معارف و علوم قرآنی

  • تعداد کاربران:294
  • تعداد جلسات: 6
  • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس در 6جلسه به بررسی سیره و زندگانی ائمه اطهار علیه السلام توسط استاد جباری می پردازد

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: زندگانی امام حسن مجتبی(علیه السلام)؛ از ولادت تا خلافت
  • جلسه دوم: زندگانی امام حسن مجتبی(علیه السلام)؛ از خلافت تا شهادت
  • جلسه سوم: زندگانی امام سجاد(علیه السلام)؛ از ولادت تا امامت
  • جلسه چهارم: زندگانی امام سجاد(علیه السلام)؛ دوران زندگانی
  • جلسه پنجم: زندگانی فردی امام محمد باقر(علیه السلام)
  • جلسه ششم: زندگانی سیاسی امام محمدباقر(علیه السلام)
  • جلسه هفتم: زندگانی فردی امام صادق(علیه السلام)
  • جلسه هشتم: زندگانی سیاسی امام صادق(علیه السلام)
  • جلسه نهم: زندگانی فردی امام رضا(علیه السلام)
  • جلسه دهم: زندگانی سیاسی امام رضا(علیه السلام)
  • جلسه یازدهم: زندگانی فردی امام عصر(علیه السلام)
  • جلسه دوازدهم: زندگانی امام عصر(علیه السلام)؛ دوران غیبت
  • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما