گفتارهایی پیرامون انقلاب اسلامی

فرهنگ و سیاست

  • تعداد کاربران:6136
  • تعداد جلسات: 1
  • مدت زمان دوره: 30 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 10
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

درس گفتارهایی پیرامون انقلاب اسلامی در قالب یک جلسه به برسی انقلاب اسلامی می پردازد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول
  • آزمون درس گفتارهایی پیرامون انقلاب اسلامی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما