دموکراسی و مردم سالاری دینی (کد:20214)

فرهنگ و سیاست

 • تعداد کاربران:7303
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

دموکراسی و مردم سالاری دینی (کد:20214)

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر محمد جواد نوروزی در 7 جلسه بیان گردیده است هدف استاد در این درس بحث حکومت و نیز بیان و نقد دیدگاه‌های مختلف در مورد حکومت و عامل مشروعیت حکومت می‌باشد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: نقد نظریه قرارداد اجتماعی، از دیدگاه اسلام
 • جلسه دوم: عامل مشروعیت حکومت
 • جلسه سوم: مشروعیت مردمی؛ پایه دمکراسی
 • جلسه چهارم: مردم سالاری دینی
 • جلسه پنجم: ولایت و رهبری در عصر غیبت
 • جلسه ششم: حیطه اختیارات مراجع تقلید در مسائل اجتماعی
 • جلسه هفتم: نکاتی مهم در روشن شدن نظریه ولایت فقیه
 • آزمون نهایی و دربافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما