از خلفا تا ولایت و شهادت علی علیه السلام(کد:21604)

معارف و علوم قرآنی

 • تعداد کاربران:9848
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

از خلفا تا ولایت و شهادت علی علیه السلام(کد:21604)

داستان این دوره:

درس "نگاهی کاربردی به تاریخ اسلامی" در 4 بخش توسط دکتر رجبی دوانی تدریس گردیده . این بخش در 7 جلسه به عناوین ذیل می‌پردازد استاد رجبی دوانی در این درس بعنوان آخرین درس از دروس نگاه کاربردی به تاریخ صدر اسلام به برهه تاریخی بین خلافت جناب عثمان و شهادت امام حسن مجتبی(ع) پرداخته است. این برهه وقایع مهمی چون خلافت حضرت امیرالمومنین (ع)، جنگ‌های ایشان با ناکثین، مارقین و قاسطین و ماجرای حکمیت را در بر می‌گیرد

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: عصر عثمان
 • جلسه دوم: از مرگ عثمان تا خلافت حضرت امیر (ع)
 • جلسه سوم: اول:حضور حضرت به عنوان خلیفه در مدینه / جنگ ناکثین
 • جلسه چهارم: ادامه جنگ ناکثین
 • جلسه پنجم: درگیری حضرت امام علی (ع) با معاویه
 • جلسه ششم: جنگ صفین
 • جلسه هفتم: از حکمیت تا شهادت حضرت امیر و امام حسن مجتبی(ع)
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما