شرح بی نهایت (حاشیه ای بر گفتمان سازی فرهنگ دفاع مقدس)

فرهنگ و سیاست

 • تعداد کاربران:1482
 • تعداد جلسات: 9
 • مدت زمان دوره: 270 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

پرداختن به مفاهیم و آموزه های دفاع مقدس خصوصا برای جوانان دانشجو ضرورتی غیر قابل انکار است. از این رو مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان با هدف ارتقای معارف دینی و انقلابی و آشنایی فرهیختگان جامعه با فرهنگ و آموزه های دفاع مقدس اقدام به تولید درسی در این باره نموده است. این درس که در نه جلسه تهیه گردیده است تلاش دارد تا ابعاد مختلف فرهنگی تاثیرگذار در دفاع مقدس را مورد کنکاش قرار دهد و با تاکید بر این عناصر مهم وسرنوشت ساز افق روشنی در پیش روی آیندگان روشن نماید.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: اهمیت گفتمان سازی دفاع مقدس
 • جلسه دوم: تبیین مقدمات گفتمان سازی دفاع مقدس
 • جلسه سوم: اصول روایتگری حوادث دفاع مقدس
 • جلسه چهارم: شناخت عناصر شکل دهنده حوادث دفاع مقدس1
 • جلسه پنجم: شناخت عناصر شکل دهنده حوادث دفاع مقدس2
 • جلسه ششم: شناخت عناصر شکل دهنده حوادث دفاع مقدس3
 • جلسه هفتم: آشنایی با نقش الگوسازی در گسترش فرهنگ ایثار
 • جلسه هشتم: تبیین آثار الگوشدن شهدا میان مردم در جامعه
 • جلسه نهم: راهی را که باید رفت