آموزش داستان نویسی

هنر و رسانه

آموزش داستان نویسی

داستان این دوره:

داستان نویسی در قالب 12 جلسه درسی به اصول و فنی نگارش یک داستان به صورت کاملا نظام مند و روش مند پرداخته است و کاربر خواهد توانست با طی این دوره آموزشی مهارت لازم را کسب نماید.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: مقدمه ای بر هنر و رابطه آن با نویسندگی
 • جلسه دوم: ساختمان و گونه های داستان (1)
 • جلسه سوم: ساختمان و گونه‌های داستان (2)
 • جلسه چهارم: ساختار و موضوع در داستان(1)
 • جلسه پنجم: سوژه چیست و نقش آن در داستان چیست؟
 • جلسه ششم: شیوه‌های تقویت دریافت و پرورش سوژه در داستان (1)
 • جلسه هفتم: شیوه‌های تقویت دریافت و پرورش سوژه در داستان (2)
 • جلسه هشتم: جایگاه طرح و پیرنگ در داستان
 • جلسه نهم: تصادف و کشمکش در داستان
 • جلسه دهم: شخصیت‌پردازی در داستان(1)
 • جلسه یازدهم: شخصیت‌پردازی در داستان(2)
 • جلسه دوازدهم: گفتگو و زاویه دید در داستان
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما